Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají ženám s problémy neplodnosti.Původně byla řada těchto kompenzačních cviků sestavena pro pacienty s bolestí zad a hlavy.

Ludmila Mojžíšová vycházela z toho, že většina potíží je způsobena tím, že svaly okolo páteře – pokud nejsou posilovány – ochabnou, způsobí poruchy páteře, vychýlení kostrče či rotaci pánve a žeber. Jedna z jejích žákyň Marie Babičková z pražského Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí (ÚPMD) vysvětluje, že sestavu cviků je pro správné fungování páteře třeba cvičit skutečně celý život. A to nejméně třikrát týdně. Cviky je vhodné ze začátku provádět jen pětkrát. Celou sérii lze provést zhruba za hodinu, přičemž cvičit lze nadvakrát. “První tři až šest měsíců je ale třeba cvičit v podstatě denně. Jedině tak se vytvoří dostatečný svalový základ,” vysvětluje Marie Babičková. Nejdříve je dobré naučit se cviky pod vedením fyzioterapeuta nebo vyškoleného terapeuta.

Ten by také měl klienta pravidelně kontrolovat a provádět takzvané mobilizace. Jde v podstatě o napravování, odblokování celé páteře včetně kostrče a odstranění svalových křečí kolem konečníku /levator ani/.

Čerpáno z hospodářských novin“

zde je obrázek kde je uložen levator:

6677_104554

Cviky naučím ,a pak je klient odeslán na speciální pracoviště rehabilitačního oddělení v Břeclavi,kde je provedena mobilizace levatoru ani a žebra.

Cvičení je příjemné ,nenásilné.

Jen má jednu velkou nevýhodu ,nikdo ji za vás cvičit nebude!

………pokud se pro ni rozhodnete a chcete vidět výsledky,musíte být důslední v pravidelnosti!!