Zde najdete vše co vám můžu nabídnout.

Někdy se stává ,že když přijdete a jste objednán-(a) na klasickou masáž a zrovna váš stav tomu neodpovídá, zvolím podle zvážení a diskuze jinou techniku .  Život přece nestojí čas běží!

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NEŽ ZAČNETE CHODIT.

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky či e-mailem. Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

 Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost s min. 24 hodinovým předstihem telefonicky, smskou, emailem oznámit.

 Zrušení objednávky
Klient je povinen informovat terapeuta o této skutečnosti ihned, jak se o důvodu dozví.
V případě, že se klient opakovaně nedostaví na sjednaný termín bez omluvy či opakovaně zruší masáž těsně před příchodem, může být pro další objednání služeb odmítnut ze strany provozovatele, nebo uhradí ušlou plnou sazbu při další návštěvě. Děkuji vám za pochopení.Klienti se mohou dostat na terapii tak mnohem rychleji než za měsíc.